Bestuur en dienstverlening

Samenvatting

Onze ambitie is dat de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en inwoners van hoog niveau is en blijft. Ondanks de bezuinigingen en versoberingen van de afgelopen jaren ligt de klanttevredenheid op alle kanalen ruim boven de 7, waarbij de website met 7,6 het best beoordeeld wordt. Dat past bij onze kanalenstrategie Digitaal tenzij.
De huidige visie op dienstverlening is medio 2011 door u vastgesteld. De kernbegrippen daaruit – mensgericht en efficiënt – zijn nog steeds relevant en vormen de basis voor de nieuwe visie op dienstverlening waaraan we vanaf 2014 werken. Hierbij benoemen we ook de dienstverlening aan ondernemers. Digitaal tenzij blijft onze kanalenstrategie.

Passende regels wordt steeds meer integraal onderdeel van het dagelijks werk. In 2014 is gestart met de herziening van de APV.

Het project KCC (gemeentelijk klantcontactcentrum) is in 2014 afgerond. De gemeentelijke website en het bijbehorende digitale loket zijn in 2014 volledig vernieuwd.

We bereiden ons voor op de verruiming van het vergunningsvrij bouwen. In 2015 onderzoeken we de gevolgen van het wetsvoorstel Private kwaliteitsborging en gecertificeerd bouwtoezicht. Het aantal bouwaanvragen is in 2014 licht gedaald. Het aantal sloopmeldingen is fors toegenomen. Onze dienstverlening op gebied van bouwvergunningen en –toezicht werd in 2014 gemeten en gewaardeerd met een ruime 7.

Zwolle is per 1 januari 2014 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT. Daarmee is een samenwerking gerealiseerd op het gebied van belastingen en invordering met een aantal Waterschappen en 3 andere gemeenten. In februari 2014 hebben de Zwollenaren één factuur ontvangen met daarop de aanslagen van het Waterschap en de jaarlijkse belastingen van de Gemeente Zwolle. De samenwerking verloopt goed maar een aantal punten vraagt nog wel aandacht.