3.7 Onvoorzien

Onderwerp

Begrotingswijziging
Raadsbesluiten/
B&W besluiten

Bedrag

Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven 2014

1. opgenomen in oorspronkelijke begroting

500.000

Via begrotingswijziging toebedeeld aan programma's:

1. Parkeren/buitenruimte Hedon

Rb.14-11-2014

- 48000

2. Garantiesubsidie St. Bevrijdingsfestival Overijssel

Rb.14-11-2014

- 25.000

3. Financiering huldiging olympische sporters

Rb.14-11-2014

- 17.000

4. Financiering huldiging PEC Zwolle

Rb.14-11-2014

- 51.000

5. lichtaanpassing attentiemast Zwolle-Noord

Rb.14-11-2014

- 21.000