3.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Bezoldigingsgegevens: 2014

Naam

functie

(gewezen)
topfunctionaris
(ja/nee)

met dienstbetrekking
(ja/nee)

beloning

belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoedingen

RE Riemersma

gemeente secretaris

ja

ja

123.866

0

ABM ten Have

raadsgriffier

ja

ja

96.491

0

Naam

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaal- baar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in
het jaar (fte)

(herrekende)WNT norm

RE Riemersma

20.365

144.231

365

1

228.599

ABM ten Have

14.821

111.312

365

1

228.599

Bezoldigingsgegevens: 2013

Naam

functie

(gewezen)
topfunctionaris
(ja/nee)

met dienstbetrekking
(ja/nee)

beloning

belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoedingen

RE Riemersma

gemeente secretaris

ja

ja

42.211

0

O Dijkstra

gemeente secretaris

ja

nee

89.651

1.198

ABM ten Have

raadsgriffier

ja

ja

90.757

0

Naam

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaal- baar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het
dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in
het jaar (fte)

(herrekende) WNT norm

RE Riemersma

8.138

50.350

139

1

87.055

O Dijkstra

14.775

105.624

243

1

152.190

ABM ten Have

15.698

106.455

365

1

228.599