Leefbaarheid en welzijn

Samenvatting

Het jaar 2014 stond met name in het teken van de transities in het sociaal domein. Er is intensief gewerkt aan het tot stand brengen van een dekkend netwerk van laagdrempelige sociale wijkteams per 2015. Per 1 januari 2014 zijn De Kern en WIJZ een (bestuurlijke) fusie aangegaan. Dat geldt ook voor  Travers en Zwolle Doet. Belangrijk doel is het terugdringen van zorg- en ondersteuningsvragen, toename van de eigen verantwoordelijkheid en inzet van inwoners zelf. In 2014 is de Participatieraad officieel van start gegaan en is het startsein gegeven voor de publiekscampagne Iedereen doet mee.