Bereikbaarheid en mobiliteit

Samenvatting

Voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van Zwolle zijn gastvrijheid en bereikbaarheid sleutelbegrippen. In het programma mobiliteit staan activiteiten die bijdragen aan een duurzaam bereikbare stad: iedereen kan zich verplaatsen en zijn of haar bestemming bereiken. Het programma faciliteert dat er keuzevrijheid is op welke manier men zich verplaatst: het netwerk aan routes in Zwolle is op orde en laat de 'mobilist' de keuze hoe men reist (te voet, fietsend, per OV, auto). Randvoorwaardelijk is de inzet dat de bestemming veilig kan worden bereikt in een acceptabele reistijd en dat men het vervoermiddel kan parkeren. Bij al deze activiteiten is steeds meer het uitgangspunt om bestaande capaciteit beter te benutten.