Bijstandverlening en armoedebestrijding

Samenvatting

Voor het programma bijstandsverlening en armoedebestrijding stond het jaar 2014 in het teken van voorbereidingen op de Participatiewet, de daarin opgenomen aanscherpingen van de  Wet Werk en Bijstand en de invulling van de gelden voor inkomensondersteuning voor mensen met een beperking. Het aantal aanvragen voor bijstandsverlening, inkomensondersteuning   en schulddienstverlening liet dit jaar wederom een stijgende lijn zien. Het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering steeg en het aantal aanvragen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te kunnen laten doen aan sport, cultuur en schoolactiviteiten nam ook toe.
In november is het eerste lustrum van het armoedepact Zwolle Armoedevrij! gevierd met een groot aantal organisaties en naast de stadsdialogen zijn er dit jaar voor het eerst ook twee wijkdialogen van Zwolle Armoedevrij! geweest. Het project De Kunst van het rondkomen heeft een vervolg gekregen: Zwolle doet begeleidt ervaringsdeskundigen om lotgenoten te bereiken en te activeren. Ook is in 2014 samenwerking gestart met corporaties rond het thema woonlasten.