Kerngegevens

Kerngegevens

Zwolle

G-27*)

jan'14

jan'15

in %

in %

Sociale structuur

0 t/m 14 jaar

23.184

23.253

19

16

15 t/m 34 jaar

33.882

33.878

27

28

35 t/m 64 jaar

48.571

48.838

39

40

65 jaar e.o.

17.578

17.981

15

16

totaal

123.215

123.950

100

100

autochtonen

103.656

104.135

84

75

allochtonen

19.559

19.815

16

25

totaal

123.215

123.950

100

100

alleenstaand

17.645

18.060

34

44

1-ouderhuishouden

3.097

3.215

6

7

2 phh. zonder kinderen

15.173

15.230

29

26

overige huishoudens met kinderen

15.135

15.116

28

23

overige huishoudens zonder kinderen

1.400

1.432

3

1

totaal

52.450

53.053

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

8,8

11,6

% van de bevolking (15-64) arbeidsongeschikt (WIA/WAO/WAZ/Wajong)

7,8

8,0

% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB)

3,3

4,3

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

62

58

Fysieke structuur

oppervlakte (ha)

11.936

11.936

woonruimten

54.581

55.058

% huurwoningen

48

49

% koopwoningen

52

51

Economische structuur

aantal bedrijfsvestigingen (april 2014)

7.969

aantal banen (april 2014)

88.791

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen)

69

65

% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking

7,7

9,0

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

566

v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2013)

780.500

Kwaliteit van bestuur

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014

58,2

48,9

*) tot de G-27-gemeenten behoren:

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen,

Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad,

Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle