Sport

Samenvatting

Het jaar 2014 was een uitzonderlijk sportjaar voor Zwolle met een groot aantal uitmuntende nationale en internationale topsportprestaties van Zwolse sporters en clubs. Hoewel de gemeente beleidsmatig slechts een marginale rol speelt in de topsport mag het positieve effect van dergelijke prestaties op de stad op het gebied van stadspromotie, sportbeleving en sportdeelname niet onderschat worden.

Op het gebied van breedtesport is een belangrijke mijlpaal gezet met de invoering van de buurtsportcoaches met als doel de sociale en sportparticipatie van kwetsbare groepen te bevorderen.

Verder heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de bezuinigingsopgave binnen sport en de stadsgesprekken die in dit kader gevoerd worden. Uitgangspunten daarbij zijn het vergroten van het verdienvermogen van de sportvereniging en het behoud van vitale sportverenigingen. De stadsgesprekken dienen in 2015 te leiden tot concrete bezuinigingsvoorstellen en een agenda voor de sport, die de vigerende sportnota uit 2007 vervangt.