Veiligheid

Samenvatting

Op basis van de nieuwe beleidsvisie veiligheid zetten we er op in dat inwoners zich veilig voelen in hun wijk en buurt en stellen we inwoners, bedrijven en instellingen in staat eigen verantwoordelijkheid voor hun veiligheid te nemen