Sociaal economische zelfredzaamheid

Samenvatting

In 2014 is geïnvesteerd in het meer in eigen beheer uitvoeren van re-integratie trajecten en trajecten gericht op maatschappelijke participatie. Taaltrajecten hebben extra aandacht gekregen en zijn gekoppeld aan trajecten (duale trajecten). Met betrekking tot maatschappelijke participatie zijn de eerste stappen gezet om dit speerpunt te laten zijn in de wijk; een centraal thema binnen de sociale wijkteams.  
In de arbeidsmarktregio is door de gemeenten, UWV,  vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en het onderwijs hard gewerkt aan de totstandkoming van een Regionaal Werkbedrijf. Een samenwerkingsverband dat met ingang van 2015 de schakel vormt tussen mensen met een arbeidsbeperking en beschikbare vacatures. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor een intensivering van de (sub)regionale werkgeversdienstverlening waardoor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt efficiënter gekoppeld kunnen worden