Cultuur

Samenvatting

Sinds 2011 (beleidsnota Cultuur) zetten wij in op participatie en sterke stad. Dit doen we met investeringen, nieuw aanvullend beleid, subsidies en het stimuleren van ontwikkelingen.
Begin 2014 werd Hedon succesvol heropend (een recordjaar met 85.000 bezoekers). Daarnaast zien we dat kunst en cultuur reden zijn om Zwolle te bezoeken, maar ook de inwoners weten de verschillende instellingen te vinden.  Bezoekcijfers zijn stijgend of stabiel/ licht dalend. De sector weet hierbij met gerichte projecten ook nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit biedt ook perspectief voor de toekomst!

In 2014 is het nieuwe cultuureducatiebeleid vastgesteld, waarbij  de subsidierelatie met Muzerie is beëindigd. Dit heeft er voor gezorgd dat er allerlei particuliere initiatieven zijn ontstaan om les te geven in scholen, Domusica, Blauwdruck en andere locaties.We zien wel een lichte daling bij het percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan via een vereniging, club of school. Dit kan worden verklaard door het wegvallen van Muzerie, maar ook omdat er ook nieuwe vormen ontstaan of steeds meer ongeorganiseerd plaats vindt.

Doelstellingen & maatschappelijke effecten