Groene leefomgeving en milieu

Samenvatting

We hebben een concept Groene Agenda uitgebracht, die de nieuwe "groene" trends schetst in aanvulling op de algemene beleidsdoelen uit het Groenbeleidsplan 1998. Verder vielen in 2014 twee zaken op. Enerzijds was er een sterke trend op het vlak van nieuwe groene en recreatieve initiatieven / coöperaties vanuit de maatschappij (bijvoorbeeld Nationaal Landschap IJsseldelta en allerlei vormen van Stadslandbouw). Anderzijds hebben o.a. overheidsinvesteringen in het groen geleid tot vele nieuwe particuliere investeringen in het groen (vooral nieuwe horecagelegenheden).  De bestaande regionale samenwerking is voortgezet met omringende gemeenten voor versterking van ons buitengebied o.a. op het vlak van Europese subsidies (LEADER). Tot slot is ingezet op het verkennen van kansen voor het meeliften van gemeentelijke wensen op het vlak van groen en recreatie bij grote investeringen van derden (waterschap / Prorail).