Sport

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het jaar 2014 was een uitzonderlijk sportjaar voor Zwolle. Met de wereldtitel van Michel Mulder, de Olympische medailles van Ronald en Michel Mulder en Lotte van Beek, de landstitel, beker en Supercup van Landstede Volleybal en natuurlijk het winnen van de KNVB-beker en Johan Cruijff-schaal door PEC Zwolle heeft Zwolle nationaal en internationaal naam gemaakt als sportstad. Hoewel de gemeente beleidsmatig slechts een marginale rol speelt in de topsport mag het positieve effect van dergelijke prestaties en helden op de stad niet onderschat worden, niet alleen in promotionele waarde, maar vooral ook op het gebied van sportbeleving en sportdeelname.

Naast deze topprestaties hebben ook de sportevenementen in Zwolle dit jaar sterk bijgedragen aan de levendigheid in de stad. De kernevenementen (Ster van Zwolle en Halve marathon) kennen een stevig fundament en mogen zich jaarlijks verheugen op grote deelname- en bezoekersaantallen. Daarbij heeft de omloop van de IJsseldelta in 2014 een nieuwe impuls gekregen, die zich in 2015 verder zal doorzetten. Ook de meer op breedtesport gerichte evenementen zitten in de lift. Zo heeft dit jaar de succesvolle eerste editie van de toertocht Ster van Zwolle plaatsgevonden en heeft de Triatlon van Zwolle bij de Milligersplas haar max bereikt qua aantal deelnemers.   

Op het gebied van breedtesport is een belangrijke mijlpaal gezet met de invoering van de buurtsportcoaches in de tweede helft van 2014. SportService Zwolle, Travers en Wijz zijn gestart om vanuit een gezamenlijk plan de sociale- en sportparticipatie van kwetsbare groepen te bevorderen door het buurtgericht organiseren van sport- en beweegactiviteiten.

Op accommodatieniveau valt te melden dat het satellietbad bij hogeschool Windesheim in gebruik is genomen, de bouw van de sporthal bij wijkcentrum het Anker is gestart en dat ook de verhuizing van korfbalvereniging Oranje-Zwart van sportpark Pelikaan naar sportpark Marslanden gerealiseerd is.

Tenslotte geldt dat in 2014 een oriëntatie heeft plaatsgevonden op de bezuinigingsopgave binnen sport en de stadsgesprekken die in dit kader gevoerd gaan worden. Belangrijke uitgangspunten zijn het vergroten van het verdienvermogen van de sportvereniging en het behoud c.q. vergroten van de vitaliteit en de maatschappelijke rol van de sportverenigingen. De stadsgesprekken hierover dienen in 2015 enerzijds te leiden tot concrete voorstellen om de bezuinigingsopgave te realiseren en anderzijds wordt beoogd hieruit een lange termijn visie de destilleren die vastgelegd wordt in een agenda voor de sport, die de vigerende sportnota uit 2007 vervangt.

Relevante kaderstellende nota's

  • Sportnota: Sport in Zwolle, Samen Beleven (2006-2011), verlengd tot 2015
  • Masterplan Sportaccommodaties (2009)
  • Nota aangepast sporten: Zwolle sport onbeperkt (2010-2013)
  • Nulmeting sportaccommodaties (2011)