Vastgoedmanagement

Doelen

Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille

Streefdoel/indicator

Ontwikkeling integrale aanpak verduurzaming vastgoedportefeuille

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Verduurzaming van de vastgoedportefeuille wordt per geval/ ad hoc aangevlogen

Verduurzaming wordt structureel opgepakt conform vastgesteld beleid

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Plan van Aanpak ten behoeve van de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. Het lan van Aanpak is begin 2015 gereed voor besluitvorming

Relaties met andere programma’s

Programma Duurzaamheid.

Ontwikkelen Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Streefdoel/indicator

Vastgesteld MPG 2014-2015

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Geen MPG beschikbaar

Vastgestelde methodiek MPG
Eerste MPG richting gemeenteraad

De ontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) is in november 2014 gestart. Dit is later dan verwacht. De vertraging is het gevolg van de extra tijd en energie die de implementatie van ons nieuwe vastgoedregistratiesysteem (Vastgoedmaps) vergt. Dit systeem vormt een belangrijke informatiebron voor de MPG. Oplevering van de MPG volgt bij de Programmabegroting 2016

Relaties met andere programma’s

Programma 17A.