Volkshuisvesting

Beleidsverantwoording

Algemeen

In 2014 is de woningmarkt aan een voorzichtig herstel begonnen. Het herstel is met name zichtbaar in de bestaande markt, maar ook de nieuwbouw lijkt aan te trekken. In Zwolle is bijvoorbeeld het project Schellerhart in Zwolle Zuid in succesvol in verkoop gaan. In Stadshagen is veel behoefte aan woningen in het goedkopere segment. Qua realisatie is de oplevering van het studentencomplex aan de Roelenweg een mijlpaal. Mede daardoor is de woningproductie in 2014 gestegen tot 619 woningen (ruim boven het streefcijfer van 450).
Met de corporaties is gestart met het proces om te komen tot aankoop van gemeentelijke gronden en panden met als doel 250-300 extra sociale huurwoningen in de bestaande stad te realiseren (versnellingsactie). Met de corporaties is daarnaast gestart met de Betaalbaarheidsagenda met als doel het wonen voor de laagste inkomens in de stad betaalbaar te krijgen en te houden. Voor wonen en zorg hebben 29 partijen onder de noemer van WWZ038 samenwerkingsafspraken gemaakt over de gevolgen van scheiden van wonen en zorg.

Relevante kaderstellende nota's

  • De Zwolse Woonagenda 2013-2017
  • Prestatieafspraken met de provincie 2010-2015
  • Prestatieafspraken gemeente - woningcorporaties 2012-2015
  • Structuurplan Zwolle 2020
  • Programma’s, overeenkomsten en (ruimtelijke) plannen voor de grotere woningbouwprojecten, bijvoorbeeld Stadshagen