Economie

Beleidsverantwoording

Algemeen

De omvang van de Nederlandse economie is in 2014 naar verwachting met ¾% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Dit voorzichtige herstel van de economie is ook in de regio Zwolle merkbaar. In Overijssel is in 2014 de werkgelegenheid met 0,6% gedaald tot een totaal aantal banen van 536.800. Het is een minder sterke afname dan vorig jaar (-1,1%). Het aantal bedrijven is wel gegroeid met 2,5%. De groei kwam door een blijvende stijging van het aantal eenmanszaken. Vanaf januari tot oktober 2014 is de werkloosheid in Overijssel gedaald. Deze ontwikkeling volgt de landelijke ontwikkeling van het werkloosheidspercentage.

Een andere indicator van economisch herstel in 2014 betreft het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen in de economie wordt maandelijks gemeten door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en geeft aan of consumenten positiever of negatiever zijn gaan denken over de economie en hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen van consumenten is in 2014 verder toegenomen. Sinds juli 2013 verbeterde de stemming zowel in Nederland als in Overijssel vrijwel onafgebroken. Wel zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten. Ook de koopbereidheid is toegenomen. De Overijsselse consument is iets pessimistischer dan een gemiddelde Nederlandse consument.

De inzet van de gemeente Zwolle is er in 2014 op gericht geweest een concurrerend en gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven aan te bieden. Zwolle heeft na Haarlemmermeer (vanwege de aanwezigheid van luchthaven Schiphol) over 2013 gerekend de sterkste lokale economie van Nederland, zo bleek in de publicatie van Elsevier/Bureau Louter in 2014. En ook de regio Zwolle scoort in de top van sterkste economische gebieden van het land. Dit sterke economische fundament is nodig om bedrijven te boeien en te behouden voor de economische regio.

Enerzijds moeten bedrijven alle zeilen bijzetten om de onderneming levensvatbaar te houden. Uit oogpunt van werkgelegenheidsontwikkeling heeft de gemeente er groot belang bij dat bedrijven daar in slagen. In dat kader is het een belangrijk gegeven dat Zwolle begin 2014 werd uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste stad van Nederland. Anderzijds zijn er ook bedrijven die investeren in nieuwe vestigingen, zich concentreren in bepaalde delen van het land of op een andere manier zich bezinnen op een nieuwe vestigingslocatie. In 2014 zijn er wat dat betreft goede ontwikkelingen geweest ten aanzien van de vestiging van Wehkamp.nl, RoyalHaskoning/DHV en IKEA en de ontwikkelingen rond Hornbach en in de binnenstad rond de Melkmarkt.

Samen met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden is in de Regio Zwolle gebouwd aan profilering van de economie door clusters te benoemen, vernieuwend ondernemerschap te stimuleren en kennisuitwisseling tussen ondernemers en kennisinstellingen te bevorderen (Kennispoort Regio Zwolle). Zwolle excelleert in Kunststoffen, Health and Care en Logistiek. Begin 2014 is het Health Innovation Park gestart. Om ondernemers in de Regio Zwolle ook te ondersteunen bij hun internationale ambities is tijdens het Regio Zwolle Congres in december 2014 NextPort Zwolle opgericht. Dit zijn elementen die de structuur van de Zwolse economie versterken.

Relevante kaderstellende nota's

 • Structuurplan Zwolle 2020
 • Kadernota bedrijventerreinen
 • Kadernota kantoren 2011-2020
 • Kadernota detailhandel 2012-2020
 • Innovatieagenda The Next Step: Coalition of the Willing in de Regio Zwolle
 • Horecavisie 2012-2017 Gastvrij en Vitaal
 • Nota evenementenbeleid
 • Beleidsnota hotels
 • Toeristisch offensief
 • Regionale werkgeversdienstverlening IJssel-Vecht (juni 2012)
 • Rapport Zwolle bij top van Nederlandse binnensteden
 • Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020
 • Beleidskader Commerciële Vrijetijdsvoorzieningen 2011-2025
 • Beleidsregel Bed & Breakfast 2011
 • Marketing en acquisitiestrategie werklocaties