Vastgoedmanagement

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Streefdoel/indicator

Vastgesteld MPG 2014-2015

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Geen MPG beschikbaar

Vastgestelde methodiek MPG
Eerste MPG richting gemeenteraad

De ontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) is in november 2014 gestart. Dit is later dan verwacht. De vertraging is het gevolg van de extra tijd en energie die de implementatie van ons nieuwe vastgoedregistratiesysteem (Vastgoedmaps) vergt. Dit systeem vormt een belangrijke informatiebron voor de MPG. Oplevering van de MPG volgt bij de Programmabegroting 2016

Relaties met andere programma’s

Programma 17A.