Bestuur en dienstverlening

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Wij verminderen onze regeldruk en administratieve lasten voor burgers, ondernemers en instellingen. Wij standaardiseren onze processen en maken ze slank. Wij willen een passende verantwoordelijkheidsverdeling realiseren tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de burgers, ondernemers en instellingen in de stad.

Streefdoel/indicator

Zwolle scoort bij het instrument Normenkader in 2014 op 8 van de 10 normen een voldoende.

De gemeente meet samen met de G32 de kwaliteit van dienstverlening aan ondernemers, met het instrument Normenkader. Door middel van audits krijgen we een beeld van de ervaringen van ondernemers met de 10 meest aangevraagde producten van de gemeente.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Zwolle haalde bij de meting in 2012 op 6 van de 10 normen een voldoende. De volgende meting verwachten we in 2014.

Voldoende op 8 van de 10 normen

Er heeft geen meting plaatsgevonden in 2014. Het instrument Normenkader wordt landelijk niet meer ondersteund en doorontwikkeld. Mede daarom ontwikkelt Zwolle inmiddels een eigen instrument dat aansluit bij landelijke kaders. Het ondernemerspanel is hiervan het eerste onderdeel.

Streefdoel/indicator

Klachten en bezwaren willen we tijdig en zoveel mogelijk informeel behandelen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bezwaarschriften  2013:

 • 90% binnen de wettelijke termijn afgehandeld
 • 40% informeel / zonder hoorzitting afgehandeld
 • 95% binnen de wettelijke termijn behandeld.
 • 40% informeel afgehandeld.
 • 80% ambtelijk horen van de bezwaren die met hoorzitting worden afgehandeld
 • ??90% binnen de wettelijke termijn behandeld
 • ??53% informeel / zonder hoorzitting afgehandeld
 • ??90% ambtelijk horen van de bezwaren die met hoorzitting worden afgehandeld

Klachten 2013:

 • 95% binnen de wettelijke termijn behandeld
 • 40% binnen 2 weken behandeld
 • 62% informeel afgehandeld
 • 95% binnen 6 weken behandeld, waarvan 35% binnen 2 weken.
 • 65% informeel afgehandeld.
 • 84% binnen 6 weken behandeld, waarvan 36% binnen 2 weken.
 • ??circa 80% informeel afgehandeld.

Relaties met andere programma’s

Programma 2.