Vastgoedmanagement

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille

Streefdoel/indicator

Ontwikkeling integrale aanpak verduurzaming vastgoedportefeuille

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Verduurzaming van de vastgoedportefeuille wordt per geval/ ad hoc aangevlogen

Verduurzaming wordt structureel opgepakt conform vastgesteld beleid

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Plan van Aanpak ten behoeve van de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. Het lan van Aanpak is begin 2015 gereed voor besluitvorming

Relaties met andere programma’s

Programma Duurzaamheid.