Groene leefomgeving en milieu

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bescherming van de drinkwaterwinning Engelse Werk tegen historische grondwaterverontreinigingen.

Streefdoel/indicator

Afname van de toestroom van grondwaterverontreiniging naar drinkwaterwinning Engelse Werk.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

(Monitorings)afspraken partijen Integrale Variant Zwolle tot 2033.

In overleg met partijen monitorings-periode inkorten tot 2015.

De Integrale Variant Zwolle is afgerond. De verplichtingen zijn overgegaan naar het gebiedbeheerplan.Over de monitoringsresultaten zijn we nog in overleg met partijen.