Groene leefomgeving en milieu

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Kostenbesparing van 75% op de totale bodemsaneringsoperatie in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Met gevalsgerichte aanpak wordt de bodemsaneringsoperatie in Zwolle Centraal beperkt tot ca. € 20.000.000.

Doorontwikkeling gebiedsaanpak (gebiedsbeheerplan) Zwolle Centraal.
Kostenbesparing 2014: pm.

In 2014 is het Gebiedbheerplan vastgesteld en zijn met diverse partijen  afspraken gemaakt over afkoop, lokatieontwikkeling en financiering, waaronder Katwolderweg en een bijdrage van het Rijk van 2,9 miljoen euro.