Gezondheid en zorg

Bieden van vrouwenopvang en het bestrijden van huiselijk geweld (prestatieveld 7b Wmo)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Voorkomen en tegengaan van huiselijk geweld. In voorkomende gevallen het geweld zo snel mogelijk signaleren en stoppen en betrokkenen ondersteunen naar zelfredzaamheid en terugkeer zonder huiselijk geweld. Zorg dragen voor tijdelijke opvang voor de slachtoffers van huiselijk geweld als de veiligheid daartoe aanleiding geeft.

Streefdoel/indicator

Huiselijk geweld is afgenomen ten opzichte van de verschillende nulsituaties.

 1. Het percentage volwassenen van 19-64 jaar dat slachtoffer van huiselijk geweld is daalt of blijft gelijk in 2015 ten opzichte van 2009.
 2. Het percentage ouderen dat van 65 jaar en ouder dat slachtoffer is van huiselijk geweld daalt of blijft gelijk in 2015 ten opzichte van 2010.
 3. Het percentage 12-24 jarigen dat slachtoffer is van huiselijk geweld (lichamelijke en/of geestelijke mishandeling door familie) daalt of blijft gelijk in 2015 ten opzichte van 2011.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Huiselijk geweld:

 1. 2009: 10% Bij 19-64 jarigen (bron: volwassenenmonitor GGD).
 2. 2010: 5% Bij 65 jarigen en ouder (bron: ouderenmonitor GGD).
 3. 2011: 6,2% Bij 12-24 jarigen, waarvan 2,6% lichamelijke mishandeling en 4,4% geestelijke mishandeling (bron: jongerenmonitor GGD).

In 2015 wordt door de GGD weer gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

Voor 2014 zijn geen gegevens beschikbaar, zoals in de begroting 2014 ook aangegeven.

Streefdoel/indicator

Verhogen van het aantal meldingen van huiselijk geweld (inclusief meldingen kindermishandeling en ouderenmishandeling).

 1. Het aantal contacten bij het Steunpunt Huiselijk Geweld betreffende de regio IJsselland is in 2014 gestegen ten opzichte van 2011.
 2. Het aantal crisisinterventies in de regio IJsselland is in 2014 gestegen ten opzichte van 2011.
 3. Het aantal reguliere politiemeldingen huiselijk geweld wat afgehandeld is in 2014 is gestegen ten opzichte van 2011.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Meldingen huiselijk geweld

 1. Aantal contacten bij het Steunpunt Huiselijk Geweld betreffende de regio IJsselland in 2011 is 710. In 2012 is het aantal contacten gestegen naar 1220.

Het aantal contacten bij het Steunpunt Huiselijk Geweld betreffende de regio IJsselland is in 2014 gestegen ten opzichte van 2011.

Gerealiseerd. Het aantal contacten in 2014 bij het Steunpunt Huiselijk Geweld voor de regio IJsselland is 1748.  

 1. Aantal crisisinterventies in de regio IJsselland in 2011 is 157, waarvan 96 met huisverbod. Het aantal crisisinterventies in 2012 is 172, waarvan 107 met huisverbod.

Het aantal crisisinterventies in de regio IJsselland is in 2014 gestegen ten opzichte van 2011.

Niet gerealiseerd. Het aantal crisisinterventies in 2014 voor de regio IJsselland is 139. Hiervan zijn er 116 met huisverbod en 23 zonder huisverbod.  

 1. In 2011 zijn 242 reguliere politiemeldingen huiselijk geweld afgehandeld. In 2012 is het aantal afgehandelde politiemeldingen gestegen naar 435.

Het aantal reguliere politiemeldingen huiselijk geweld wat afgehandeld is in 2014 is gestegen ten opzichte van 2011.

Gerealiseerd. Het aantal reguliere politiemeldingen huiselijk geweld dat in 2014 is afgehandeld is 1114.

Toelichting

Sinds halverwege 2012 worden alle reguliere politiemeldingen rond huiselijk geweld direct doorgezet naar het Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit heeft geleid tot een forse stijging van het aantal meldingen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, met 1956 meldingen in 2013, toen dit voor het eerst het hele jaar gebeurde. Voor 2014 komt het aantal uit op 1748, wat iets lager is dan in 2013, maar hoger dan in de nulsituatie. Het aantal politiemutaties zelf is in 2014 iets lager dan in 2013 en zakt van 1353 naar 1114, maar is in 2014 wel fors hoger dan de nulsituatie.  Het aantal politiemutaties is onderdeel van het aantal contacten van het Steunpunt Huiselijk Geweld, naast meldingen van particulieren en van professionals.   
Het aantal crisisinterventies is voor het eerst sinds 2011 gedaald. De grootste daling doet zich voor bij crisisinterventies zonder huisverbod, die veelal rond de 60 was en in 2014 uitkomt op 23. Het aantal crisisinterventies met huisverbod is licht gestegen.

Relaties met andere programma’s

In de preventie van kindermishandeling heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke rol. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is opgenomen in programma 7. Preventie, signalering en ondersteuning bij ouderenmishandeling heeft een relatie met het ouderenbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers (prestatieveld 4b van de Wmo).