Groene leefomgeving en milieu

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe)
ondergrond.

Streefdoel/indicator

De principes en doelen van de Visie op de Ondergrond zijn blijvend geïntegreerd in beleid en werkwijze voor bodem en
grondwater.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Visie en Programma Ondergrond vastgesteld door raad.

Uitwerking en uitvoering visie en programma ondergrond.

Conform, het Gebiedbeheerplan is vastgesteld, via het SKB-showcase project is de potentie van de ondergrond voor de water- en klimaatopgaven nader uitgewerkt.

Bodembeleidsplan vastgesteld door raad.

Implementatie bodembeleidsplan.

In 2015 zijn nieuwe bodemkwaliteitskaarten opgesteld (vaststelling 2015)