Volkshuisvesting

Wonen en zorg

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Streefdoel/indicator

In 2015 woont minimaal 50% van de Zwolse huishoudens in enigerlei vorm van een woonservicegebied.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Minimaal 50% woont in een woonservicegebied.

Het woonlastenexperiment is toegevoegd aan de projectenlijst van woonservicegebieden.
In totaal zijn er 24 projecten gesubsidieerd waarvan eind 2014
13 gerealiseerd.

Verbeteren voorzieningenniveau binnen de bestaande woonservicegebieden.

Streefdoel/indicator

Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van 100 seniorenwoningen per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 500 woningen toegevoegd die geschikt zijn voor senioren.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 zijn circa 150 woningen opgeleverd (incl. zorgeenheden van IJsselheem).

Toevoegen van 100 woningen die geschikt zijn voor senioren.

Er zijn 64 woningen geschikt voor senioren opgeleverd. (gelijkvloerse woning of appartement met lift)

Streefdoel/indicator

Tot 2015 worden gemiddeld 40 wooneenheden voor bijzondere doelgroepen aan de woningvoorraad toegevoegd door nieuwbouw of gebruik van woningen in de bestaande voorraad.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 zijn 74 zorgeenheden opgeleverd.

Toevoeging van 40 eenheden (zie j).

29 zorgwoningen opgeleverd aan de staatsmanlaan (Frion)