Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende parkeergelegenheid.

Streefdoel/indicator

In 2020 1000 nieuwe parkeerplaatsen erbij en 850 parkeerplaatsen die beter worden benut ten opzicht van 2011.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

  • In 2014 is gestart met de planvoorbereiding voor de realisatie van een nieuwe parkeergarage aan het Katwolderplein (710 parkeerplaatsen).
  • Het openstellen van de parkeerplaatsen bij het provinciehuis en bij Wehkamp op koopavonden en weekenden is gecontinueerd.
  • In april 2014 is mobiel parkeren (‘belparkeren’) ingevoerd en medio november t/m december is weer gewerkt met het bereikbaarheidsarrangement In Zwolle is Altijd Plaats.
  • Medio 2014 heeft een gebruikersonderzoek onder bezoekers van parkeeraccommodaties plaats gevonden.

Relaties met andere programma’s

Project Katwolderplein
Project Beter Benutten