Volkshuisvesting

Natuurlijke wijkvernieuwing in de bestaande voorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bevorderen van een toename van de woonkwaliteit in de bestaande wijken volgens de principes van natuurlijke wijkvernieuwing: het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, beheer en ontwikkeling worden samen genomen en het aanboren van de kracht en de eigen investeringen van bewoners komt meer centraal te staan.

Streefdoel/indicator

Op basis van de monitoringsuitkomsten van het Buurt voor buurt -onderzoek en het Early Warning wordt gekeken op welke plekken in de stad sprake is van een negatieve score door fysieke kenmerken. Op die plekken wordt ingezet op de verbetering van de fysieke aspecten met als doel bij de volgende monitoring tot betere scores te komen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Uitkomsten Buurt voor buurt 2012 en Early warning 2011 en de genoemde waarden daarin t.a.v. fysieke aspecten.

Buurt voor buurt 2014 en Early Warning zijn tweejaarlijkse onderzoeken.

Corporaties hebben geparticipeerd in diverse leefbaarheidsprojecten in buurten en wijken. Een aantal voorbeelden: uitvoeringsteam Holtenbroek III, Breecamp Oost, Zwolle Zuid (democratenlaan, Regentenstraat), bewonersparticipatie Westenholte.
Fysieke projecten: onder andere verder continueren van wijkvernieuwing Dieze Oost, afronden Muziekwijk, verdere planvorming Bachlaan.