Gezondheid en zorg

Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking of een chronisch psychische probleem of een psychosociaal probleem (prestatieveld 6 Wmo)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het ondersteunen van inwoners met een beperking of met een chronisch-psychisch of een psychisch-sociaal probleem bij het behouden of vergroten van hun maatschappelijke participatie. De ondersteuning bestaat uit het in aansluiting op de eigen mogelijkheden, de mogelijkheden van het sociaal netwerk en de algemene en collectieve voorzieningen in Zwolle, bieden van individuele voorzieningen zodat inwoners in staat zijn:

 • Een huishouden te voeren.
 • Zich te verplaatsen in en om de woning.
 • Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel.
 • Medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Streefdoel/indicator

 1. Het percentage cliënten die gebruik maken van voorzieningen Wmo en die aangeven dat deze ondersteuning een bijdrage levert aan het langer zelfstandig wonen stijgt of blijft gelijk in 2014 ten opzichte van 2012.
 2. Het percentage cliënten die gebruik maken van voorzieningen Wmo en die aangeven dat deze ondersteuning een bijdrage levert aan het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij stijgt of blijft gelijk in 2014 ten opzichte van 2012.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 1. In 2012 zijn met ingang van 1 oktober 175 keukentafelgesprekken gevoerd.

Het aantal keukentafelgesprekken neemt toe en er wordt inzicht geboden in de opbouw van het brede arrangement.

In 2014 zijn 1.246 keukentafel
gesprekken gevoerd.
In 2014 is geïnvesteerd in de bouw van
een informatiesysteem waarin inzicht kan
worden geboden in de opbouw van het
arrangement. Dit systeem is in 2015 in
gebruik genomen.

 1. Van de cliënten die gebruik maken van individuele voorzieningen Wmo in 2012 geeft 83% aan dat deze ondersteuning een bijdrage levert aan het langer zelfstandig wonen

Van de cliënten die gebruik maken van individuele voorzieningen Wmo geeft minimaal 83% aan dat deze ondersteuning een bijdrage levert aan het langer zelfstandig wonen.

Van de cliënten die gebruik maken van
individuele voorzieningen Wmo geeft
87% aan dat deze ondersteuning een
bijdrage levert aan het langer zelfstandig
wonen.

 1. Van de cliënten die gebruik maken van individuele voorzieningen Wmo in 2012 geeft 80% geeft aan dat de ondersteuning een bijdrage levert aan het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij.

Van de cliënten die gebruik maken van individuele voorzieningen Wmo geeft minimaal 80% aan dat de ondersteuning een bijdrage levert aan het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij

Van de cliënten die gebruik maken van
individuele voorzieningen Wmo geeft
minimaal  75% aan dat de ondersteuning
een bijdrage levert aan het kunnen
blijven meedoen aan de maatschappij.

We constateren dat de Wmo-voorzieningen voor de oudere leeftijdsgroepen (ouder dan 65 jaar) vooral bijdragen aan het langer zelfstandig wonen en dat een kleiner deel de betekenis hiervan ziet voor het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij.
Bij de jongere leeftijdsgroepen (van 17 tot en met 34 jaar) lijkt het beeld gespiegeld. De Wmo-voorzieningen zijn van geringere betekenis voor het zelfstandig kunnen blijven wonen, maar hebben wel een grotere betekenis voor het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij.

Streefdoel/indicator

 1. In 2014 is het percentage van de aanvragen voor hulp bij het huishouden dat binnen 8 weken is afgerond, gestegen of gelijk gebleven.
 2. In 2014 is het percentage van de aanvragen voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen dat binnen 8 weken is afgerond, gestegen of gelijk gebleven.
 3. In 2014 is het percentage van de aanvragen voor woonvoorzieningen dat binnen 8 weken is afgerond, gestegen of gelijk gebleven.
 4. In 2014 is het percentage van de aanvragen voor de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) dat binnen 8 weken is afgerond, gestegen of gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 1. 88% van de aanvragen voor hulp bij het huishouden is binnen 8 weken afgerond.

Minimaal 88% van de aanvragen voor hulp bij het huishouden is binnen 8 weken afgerond.

In 2014 is 98% van de aanvragen voor hulp bij het huishouden binnen 8 weken afgerond.

 1. 85% van de aanvragen voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen zijn binnen 8 weken afgerond.

Minimaal 85% van de aanvragen voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen zijn binnen 8 weken afgerond.

In 2014 is 77% van de aanvragen voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen binnen 8 weken afgerond.

 1. 85% van de aanvragen voor een woonvoorziening is binnen 12 weken afgerond.

Minimaal 85% van de aanvragen voor een woonvoorziening is binnen 12 weken afgerond.

In 2014 is 60% van de aanvragen voor een woonvoorzieningen binnen 12 weken afgerond.

 1. 97% van de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is binnen 8 weken afgerond.

Minimaal 97% van de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is binnen 8 weken afgerond.

In 2014 is 89% van de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) binnen 8 weken afgerond.

Toelichting: In 2014 is er sprake geweest van een administratieve achterstand. Dit wil zeggen dat op voorhand voorzieningen geleverd zijn met toestemming van de cliënt. Cliënten hadden wel al de beschikking over de voorziening of het hulpmiddel maar het afsluiten van het werkproces en de registratie daarvan heeft vertraagd plaatsgevonden.