Leefbaarheid en welzijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Integratie integraal onderdeel binnen alle beleidsterreinen.

Streefdoel/indicator

Per 2014 is inclusief beleid toegepast.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

2010-2014

overgangsfase

Afgerond.
Inclusief beleid is voldoende ingebed.

Relaties met andere programma’s

Programma 7: onderwijs en jeugd
Programma 8: veiligheid
Programma 9: integraal beheer openbare ruimte
Programma 10: sociaal economische redzaamheid
Programma 11: bijstandverlening en armoedebestrijding
Programma 14: gezondheid en zorg