Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbetering verkeersveiligheid.

Streefdoel/indicator

50% reductie van het aantal verkeersdoden en 34% reductie van het aantal ziekenhuisgewonden in 2020 ten opzichte van 2002.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

6 verkeersdoden en 98
ziekenhuisgewonden (2002).

Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaaar over het aantal verkeersdoden en -gewonden. In 2015 wordt bezien hoe deze cijfers wel beschikbaar kunnen komen.

  • Het programma verkeersveiligheid educatief 2014 is samen met de partners uitgevoerd.
  • De middelen voor de verbetering van de oversteek Wijheseweg in Windesheim hebben wij gereserveerd. De provincie is gestart met de planvorming.