Gezondheid en zorg

Bevorderen participatie mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem (prestatieveld 5 Wmo)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verhogen van de deelname aan de Zwolse samenleving en het vergroten van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.

Streefdoel/indicator

  1. De schaalscore voor maatschappelijke (sociale) participatie van Zwolse inwoners met een beperking of een chronische ziekte van 15 jaar en ouder is in jaar 2016 gestegen ten opzichte van het jaar 2012 (bron: Buurt voor buurtonderzoek).
  2. De schaalscore voor sociaal isolement van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder met een beperking of een chronische ziekte is in het jaar 2016 gedaald ten opzichte van jaar 2012 (bron: Buurt voor Buurtonderzoek).

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

  1. De schaalscore voor maatschappelijke (sociale) participatie van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder met een beperking of een chronische ziekte is in 2012, 4,6.

De schaalscore voor maatschappelijke (sociale) participatie van Zwolse inwoners met een beperking of een chronische ziekte is in jaar 2014 gestegen ten opzichte van het jaar 2012.

De schaalscore voor maatschappelijke participatie van alle Zwolse inwoners is in 2014: 4,4

  1. De schaalscore voor sociaal isolement van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder met een beperking of een chronische ziekte is in 2012, 2,2

De schaalscore voor sociaal isolement van Zwolse inwoners van 15 jaar en ouder met een beperking of een chronische ziekte is in het jaar 2014 gedaald ten opzichte van jaar 2012.

De schaalscore voor sociaal isolement van alle Zwolse inwoners is in 2014: 2,2

Streefdoel/indicator

  1. In 2014 vindt de intake bij minimaal 75% van de aanmeldingen plaats binnen 3 weken.
  2. In 2014 start 100% van alle hulpverlening als het gaat om algemeen maatschappelijk werk binnen 4 weken na de intake.
  3. In 2014 wordt bij 100% van de internethulpvragen binnen 3 werkdagen gereageerd door het algemeen maatschappelijk werk.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2012:

  1. Intake binnen 3 weken na aanmelding: 80%.

In 2014:
Intake binnen 3 weken na aanmelding: minimaal 75%.

Gerealiseerd.

  1. Start hulpverlening binnen 4 weken na intake 65%.

Start hulpverlening binnen 4 weken na intake: 100%.

Gerealiseerd.

  1. Start hulpverlening binnen 4 weken na intake 65%.

Reactie bij internethulpverlening binnen 3 werkdagen: 100%.

Gerealiseerd.

Relaties met andere programma’s

Het bevorderen van participatie van mensen met beperkingen heeft een relatie met de begrotingsonderdelen werk en participatie

Toelichting
De wijziging in scaalscores ten aanzien van de participatie en sociaal isolement zijn te klein om daar conclusies aan te kunnen verbinden.