Bijstandverlening en armoedebestrijding

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij armoede

Streefdoel/indicator

  • Samenwerken met partners en ervaringsdeskundigen om armoede tegen te gaan.
  • Iedereen die tot de doelgroep behoort maakt gebruik van armoede- en inkomensondersteunende maatregelen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Project de kunst van rondkomen is afgerond en nu onderzoeken we welke aanbevelingen van project De kunst van het rondkomen kunnen worden overgenomen in beleid en uitvoering.

Bij gebleken haalbaarheid worden aanbevelingen, zoals eigen kracht loket, gerealiseerd.

College heeft ingestemd met een eigen kracht training in 2015, 2016 en 2017, genaamd Bruggenbouwers, door Zwolle Doet!. Eerste training start in 2015.

Er wordt minimaal 4x per jaar in de Wijzer aandacht geschonken aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen

Er wordt minimaal 6x per jaar in de Wijzer aandacht geschonken aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen

Er is meer dan 30 keer  aandacht geschonken aan diverse regelingen in de Wijzer en meer dan 30 keer in de Swollenaer.

Er vindt 4 x per jaar overleg plaats met professionals uit de stad over ontwikkelingen op het gebied van inkomen en schulden.

Er vindt 4 x per jaar overleg plaats met professionals uit de stad over ontwikkelingen op het gebied van inkomen en schulden.

We organiseren en faciliteren het overleg.

Relaties met andere programma’s
Programma 10 (formulierenbrigade en maatschappelijke participatie).