Sociaal economische zelfredzaamheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Adequate uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening dat als doel heeft aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de WSW aangepaste arbeid te bieden die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden.

Streefdoel/indicator

Het realiseren van 590 arbeidsjaren (taakstelling Ministerie van SZW).
Zoveel mogelijk aangepaste arbeid bij reguliere werkgevers realiseren (detacheren en begeleid werken).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: 611 arbeidsjaren.

590 arbeidsjaren.

 589,36 arbeidsjaren

25% van de totale doelgroep plaatsen via detacheren en begeleid werken (2012).

30% van de totale doelgroep plaatsen via detacheren en begeleid werken.

48% van de totale doelgroep is geplaatst via detacheren en begeleid werken.