Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Vergroten zelfredzaamheid burger

Streefdoel/indicator

Vergroten van de veerkracht onder burgers, bedrijven en instellingen omtrent (fysieke) veiligheid

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Lokaal projectplan onderverdeeld in diverse deelprojecten.

Geen specifieke norm gesteld voor 2014.
Situatie 2013:

  • ??30 lessen verzorgen voor basisscholen
  • ??5 voorlichtingsavonden in de wijken organiseren.
  • ??in de bruisweken worden tweemaal acties houden voor bewustmaking brandveiligheid.
  • ??10 rondleidingen houden op de kazerne, met voorlichting.
  • ??met 3 zorginstellingen contact om technische dienst medewerkers te scholen in brandveiligheid.

Situatie 2014:

  • in 2014 zijn op verzoek lessen verzorgd op de basisscholen.
  • tijdens de ‘Bruisweek’ is een evenement georganiseerd over (brand)veiligheid.
  • er zijn 4 voorlichtingsmiddagen geweest met daaraan gekoppeld een rondleiding in de kazerne te Zwolle – Zuid.
  • er is in 5 zorginstellingen overleg gevoerd en voorlichting gegeven aan het personeel i.v.m. brandveiligheid. Niet alleen personeel van technische dienst maar ook verplegend personeel.