Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De betrouwbaarheid van het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van belangrijke economische centra handhaven en waar mogelijk verbeteren.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

n.v.t.

n.v.t.

  • Eind 2014 zijn bijna alle werkzaamheden voor de upgrade van de Ceintuurbaan uitgevoerd.
  • Voor de hoofdinfrastructuur Stadshagen is de Boxem-tunnel opgeleverd en zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van de laatste fase Hasselterweg.

Aantal meldingen openbare ruimte verkeer in 2010.

Daling van het aantal meldingen met 5%.

Relaties met andere programma’s

Dit onderdeel heeft een sterke relatie met het programma Beter Benutten, welke hierboven is benoemd i.r.t. de doelstellingen over mobiliteitsmanagement.