Volkshuisvesting

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Betere toegang tot de woningmarkt voor starters.

Streefdoel/indicator

Voor nieuwbouw en bestaande woningen binnen de bestaande voorraad is de starterslening beschikbaar.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 zijn tot 1 september 2013 50 startersleningen verstrekt en 5 aanvragen in behandeling.

Budget beschikbaar voor verstrekken van 120 startersleningen.

Er zijn 110 startersleningen verstrekt.