Sport

Maatschappelijke effecten

Kwalitatief en kwantitatief voldoende sportaccommodaties

Streefdoel/indicator

De sportaccommodaties worden zo efficiënt mogelijk gebruikt.
Het bezettingspercentage van de gymzalen, sportzalen en sporthallen bedraagt gemiddeld tenminste 25%, 25% respectievelijk 30% in 2014.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bezettingspercentage
0-meting 2012:
Sporthal: 28%
Sportzaal:24%
Gymzaal: 26%

meting 2014
Sporthal: 30%
Sportzaal: 25%
Gymzaal: 25%

SSZ heeft de verhuur en inroostering van de gemeentelijke sportaccommodaties uitgevoerd.

Relaties met andere programma’s
Programma 7 en 17.