Bijstandverlening en armoedebestrijding

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport- of culturele activiteiten.

Streefdoel/indicator

  • Indien de financiële thuissituatie een belemmering vormt voor kinderparticipatie worden ouders doorverwezen naar een van de deelnemende fondsen.
  • We signaleren armoede-gerelateerde gezondheidsknelpunten bij kinderen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bij controles van de JGZ en Icare bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen

Bij controles van JGZ en Icare bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen

Controles zijn uitgevoerd en bij 143 kinderen is een vervolgactie opgepakt

Via fondsen (zoals Jeugdsportfonds, Stichting Meedoen) kunnen alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen meedoen aan sport en cultuur of schoolactiviteiten.

Via fondsen (zoals Jeugdsportfonds, Stichting Meedoen) kunnen alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen meedoen aan sport en cultuur of schoolactiviteiten.

Fondsen hebben de aanvragen kunnen toekennen.

Relaties met andere programma’s
Programma 14 (kinderen maken op school kennis met cultuur), programma 15 (80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm en is er een vangnet voor kinderen die zonder zwemdiploma de basisschool verlaten) en programma 9 (Lespakket voor scholen is beschikbaar voor kinderen en voor ouderavonden op basisscholen en in voortgezet onderwijs. Aandacht voor financiële opvoeding in reguliere lessen).