Integraal beheer openbare ruimte

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Wijken, waarin iedereen een kans krijgt mee te doen

Streefdoel/indicator

De Inhoudelijke ontwikkeling van de Zwolse Participatie gaat langs vier kernwaarden: eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief, synergie in samenwerking en vangnetfunctie. Hierbinnen zijn dossiers benoemd. Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan het dossier ‘Participatie in de wijk/beheer en onderhoud’.  

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 is de ‘Doe mee – Ideeënkaart’
opgesteld. Op deze kaart staan alle fysieke participatie initiatieven. De kaart is voor en door bewoners om op allerlei plekken initiatieven te nemen om iets te verbeteren op straat.

Faciliteren en doorontwikkelen participatie

In 2014 is het aantal initiatieven verder gegroeid. De Doe mee-Ideeenkaart is gebruikersvriendelijker gemaakt. De ombouw "van struik naar gras" heeft een stimulans gegeven ten aanzien van de groenadoptie. Eind 2014 is gestart met een evaluatie van onze aanpak.

In 2012 zijn 10 rotondes ter adoptie aangeboden

rotondes en andere groene openbare ruimte ter adoptie en/of sponsoring aanbieden.

De markt voor adoptie van rotondes is door de crisis verkleind. Er zijn afspraken gemaakt over de adoptie van de rotonde bij de Burgemeester Roelenweg, maar  nog niet alle tien de rotondes zijn geadopteerd. In 2014 is de financiële tegenvaller die hiervan het gevolg is (€ 20.000) opgevangen binnen de begroting.
In 2017 loopt het contract met Rotondereclame.nl af, van een eerdere tranche adoptie van rotondes. We zien dat op die rotondes niet alle sponsormogelijkheden door Rotondereclame.nl worden benut omdat er blijkbaar onvoldoende vraag is van hun klanten. De kans bestaat daarom dat het contract niet of niet volledig wordt gecontinueerd. Daardoor zou een financiële tegenvaller ontstaan.

In 2012 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de belangenvereniging Schellerdriehoek over het beheer

Duurzaam groenbeheer in park Schellerdriehoek door zelfbeheer.

Het onderhoud is in 2014 volgens afspraak samen met de omwonenden uitgevoerd.

Relaties met andere programma’s

Relaties zijn er met de beleidsparagrafen Participatie en Duurzaamheid en de programma’s 3, 4 en en 6.