Leefbaarheid en welzijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het stimuleren van een buitenschoolse omgeving (pedagogisch buurtklimaat) waarin jeugdigen zoveel mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen.

Streefdoel/indicator

Het ondersteunen van jongeren bij een zinvolle vrijetijdsbesteding

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Het aantal jongeren dat met behulp van het jongerenwerk aan zinvolle vrijetijdsactiviteiten deelneemt.
2013: 1500 individuele jongeren bereikt met ambulant jongerenwerk. 1000 individuele jongeren bereikt door accommodatiegebonden jongerenwerk.

in 2014 zijn door het ambulant jongerenwerk gemeentebreed minimaal 1600 individuele jongeren bereikt en door het accommodatiegebonden jongerenwerk worden nog eens minimaal 1800 individuele jongeren actief bereikt.

In 2011 is 24% van de bewoners tevreden over de voorzieningen voor jongeren, in 2012 is dat gestegen naar 28%.

In 2014 bedraagt de tevredenheid over voorzieningen voor jongeren minstens 35%

2014:tevredenheid is gestegen naar 29%.