Groene leefomgeving en milieu

Luchtkwaliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PM10) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle.

Streefdoel/indicator

  • PM10 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2011.
  • PM10 voldoet aan de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m3 (max. 35 dagen per jaar overschrijding).
  • NO2 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2015.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Luchtkwaliteit in 2012.

Huidige luchtkwaliteit voldoet aan normen.

Conform gerealiseerd