Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren door een intensieve samenwerking met de provincie Overijssel en het investeren in de doorstroming van het openbaar vervoer.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

n.v.t.

n.v.t.

  • In samenwerking met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen is gestart met de voorbereiding van de elektrificatie van de Kamperlijn, inclusief halte en onderdoorgang in Stadshagen.
  • Korte termijn maatregelen voor verbetering doorstroming busvervoer station–binnenstad zijn uitgevoerd (inzet verkeersregelaars).
  • Planvorming westelijke doorstroomas en voorbereiding start reconstructie Pannekoekendijk uitgevoerd.
  • Deelgenomen in studie capaciteits- en snelheidsverhoging baanvak trein Zwolle-Herfte.

Relaties met andere programma’s

Er is een sterke relatie met het project Spoorzone. Binnen de Spoorzone worden de nieuwe busterminal aan de zuidzijde van het station en de nieuwe verbinding van de zuidzijde naar de noordzijde gerealiseerd.