Volkshuisvesting

Aandacht voor de sociale voorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Voor de lagere inkomensgroepen in de stad blijft de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil.

Streefdoel/indicator

De ambitie is dat het aantal sociale huurwoningen in 2017 groeit tot circa 17.650-17.750 woningen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Ambitie uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen tot 2017 stijgt tot circa 17.650 – 17.750.

Netto 30 à 50 sociale huurwoningen toevoegen.

Er zijn netto 161 sociale huurwoningen toegevoegd:
- 323 nieuwbouwwoningen(dit is inclusief 206 studentenwoningen, toren A en B aan de Pannekoekendijk)
- 70 sloopwoningen (binnenhofjes)
- 92 woningen verkocht.