Cultuur

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterke stad: het culturele klimaat in de stad, met name in de binnenstad, versterken en daarmee meer bezoekers van buiten de stad trekken.

Streefdoel/indicator

In 2015 bedraagt het aantal bezoeken aan theater en musea respectievelijk 3 en 1,5 bezoeken per inwoner per jaar. De positie van Zwolle t.o.v. de G50 blijft minimaal gelijk.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Aantal jaarlijkse bezoeken aan theaters en musea per inwoner
0-meting 2010:

 • Theater: 2,9
 • Musea: 1,0

Toneel: niet gemeten
Musea: niet gemeten

Deze gegevens worden niet meer gemeten in de Atlas voor gemeenten. We hebben deze gegevens ook aangepast in de begroting 2015.

Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten qua aantal bezoekers aan theaters en musea
0-meting 2011:

 • Theater: 26
 • Musea: 19

Toneel: niet gemeten
Musea: niet gemeten

Streefdoel/indicator

In 2015 is de positie van Zwolle ten opzichte van de G50 voor wat betreft het aantal uitvoeringen in de podiumkunsten minimaal gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Aantal uitvoeringen in de podiumkunsten per 1000 inwoners
0-meting 2010:

 • Theater: 2,6
 • Popmuziek: 2,0
 • Klassieke muziek: 0,8

2014

 • Theater: +/-2,3
 • Popmuziek:+/- 2,6
 • Klassieke muziek: +/-0,4

Het aantal voorstellingen in de Zwolse theaters in seizoen 2013/14 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012/13. De stijging voor wat betreft popmuziek is verklaarbaar: Hedon organiseert meer activiteiten. De klassieke muziek is gedaald. De programmering voor wat betreft klassiek vindt ook steeds meer op andere momenten en andere locaties plaats (bv. lunchconcerten), deze worden niet meegenomen in deze meting.

Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten
0-meting 2010;

 • Theater: 21
 • Popmuziek: 16
 • Klassieke muziek: 8

2014:

 • Theater: 20
 • Popmuziek: 12
 • Klassieke muziek: 23

Streefdoel/indicator

Het aandeel van banen in de sector kunsten en erfgoed is in 2015 minimaal stabiel gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Aantal banen in de sector kunsten en cultureel erfgoed als percentage van de beroepsbevolking
0-meting 2010: 0,8%

niet gemeten

De gegevens uit het rapport van de Creative Board laat zien, dat het aantal bedrijven in deze sector groeit. Wel zijn het vaak eenmansbedrijven.

Streefdoel/indicator

Er worden in Zwolle in 2015 minimaal 20 culturele evenementen per jaar georganiseerd. Zwolle scoort jaarlijks een top 10 positie voor culturele evenementen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Aantal culturele evenementen per 100.000 inwoners
0-meting 2010:25

niet gemeten

Ook dit is niet meer opgenomen in de Atlas voor gemeenten.

Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten
0-meting 2010: 4

niet gemeten

Streefdoel/indicator

Het aantal kunstwerken in de openbare ruimte per 10.000 inwoners is in 2015 gelijk aan 2012.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Aantal kunstwerken in de openbare ruimte per 10.000 inwoners
0-meting: 10

norm 2015: 10

In 2014 is de stand 13 kunstwerken per 10.000 inwoners

Relaties met andere programma’s

Om de doelstelling sterke stad te realiseren, leggen we verbindingen programma 3 (bezoekers van buiten Zwolle) en 5 (beeldende kunst in openbare ruimte).met onze inzet in het programma 2 (bruisende binnenstad) en 7 (voorzieningen studenten).