Bijstandverlening en armoedebestrijding

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verminderen of oplossen van problematische schulden voor Zwollenaren.

Streefdoel/indicator

  • We willen minimale wachttijden. We verstrekken schulddienstverlening in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
  • Huishoudens hoeven zo min mogelijk beroep te doen op schulddienstverlening. We geven voorlichting aan instellingen over schuldpreventie en financiële zelfredzaamheid.
  • Schulddienstverlening moet makkelijk bereikbaar zijn voor Zwollenaren, bijvoorbeeld telefonisch via 14038, via internet en via maatschappelijke partners.
  • Dak- en thuisloze WWB-ers moeten meewerken aan het hanteerbaar maken van hun financiële verplichtingen via budgetbeheer of inhoudingen.
  • Wij willen ingeval van een crisissituatie als eerste stap op weg naar een schuldenvrije toekomst: stabiliseren.
  • Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een schuldregeling
  • We willen de financiële zelfredzaamheid van schuldenaren verhogen zodat bij het verkrijgen van een schone lei niet opnieuw schulden ontstaan.
  • We willen dat schuldenaren weer naar vermogen gaan deelnemen aan maatschappelijk leven.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bij 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats.

Bij 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats.

Tot 1 oktober 2014 gerealiseerd. Door vertrek medewerkers in verband met vorming SWT en opleiding van nieuwe medewerkers is dit percentage gedaald in het laatste kwartaal 2014.

45 bijeenkomsten over schuldpreventie

45 bijeenkomsten over schuldpreventie

Er zijn 45 bijeenkomsten geweest over schuldpreventie.

Bij 100% van de aanvragen schulddienstverlening wordt binnen 8 weken beslist over de toelating.

Bij 100% van de aanvragen schulddienstverlening wordt binnen 8 weken beslist over de toelating.

Tot 1 oktober 2014 gerealiseerd. Door vertrek medewerkers in verband met de vorming van de sociale wijkteams en opleiding van nieuwe medewerkers is dit percentage gedaald in het laatste kwartaal 2014.

90 cliënten uit budgetbeheer worden voorbereid op en begeleid naar duurzame financiële zelfredzaamheid.

110 cliënten uit budgetbeheer.

110 cliënten uit budgetbeheer zijn begeleid naar duurzame financiële zelfredzaamheid.

95% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer

100% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer.

100% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer.

8 van de aanvragen schuldregeling afhandelen door het opzetten van een saneringskrediet

30 van de aanvragen schuldregeling afhandelen door het opzetten van een saneringskrediet

30 aanvragen schuldregeling zijn afgehandeld door het opzetten van een saneringskrediet.

In 80% van de crisissituaties wordt met het aanvragen van SDV die crisis opgelost en wordt een stabiel inkomens- en uitgavenniveau bereikt.

In 90% van de crisissituaties wordt met het aanvragen van SDV die crisis opgelost en wordt een stabiel inkomens- en uitgavenniveau bereikt.

90% van de crisissituaties wordt met het aandragen van SDV opgelost.

In 85% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigt met een schone lei.

90% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigt met een schone lei.

90% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigt met een schone lei.

75% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die uit budgetbeheer gaat, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

75% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

De participatie van uitgestroomde cliënten is 7% groter dan de participatie van instromende cliënten.

De participatie van uitgestroomd cliënten is 10% hoger ten opzichte van de participatie van instromende cliënten.

De participatie van uitgestroomde cliënten is 10% hoger ten opzichte van de participatie van instromende cliënten.

Relaties met andere programma’s
Relatie met programma 10 ( formulierenbrigade)