Integraal beheer openbare ruimte

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ondernemers en belanghebbenden zijn tevreden over de exploitatie en beheer van de openbare ruimte.

Streefdoel/indicator

Werkbare wijken, die goed worden gefaciliteerd op economische bruikbaarheid.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Niet bekend / beschikbaar

n.v.t.

Facilitering en kaderstelling gebruik openbare ruimte. Reclamebeleid, standplaatsenbeleid en marktverordening met  bijbehorend uitvoeringsbesluit zijn uitgevoerd

Bezettingsgraad juli en augustus van de  Passantenhaven (open: 1/5 – 30/9)
zie toelichting

Een bezettingsgraad 44% of meer

zie toelichting

In 2012 is een sluitende keten m.b.t. dierennoodhulp gerealiseerd.

De sluitende keten m.b.t. dierennoodhulp borgen.

De samenwerking tussen de verschillende partijen is verbeterd.

Toelichting bezettingsgraad juli en augustus van de  Passantenhaven (open: 1/5 – 30/9)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

41%

44%

44%

39%*

42%**

42%

* mogelijke oorzaken: matig weer; overlast door uitgaanspubliek; overlast door werkzaamheden aanleg Rodetorenbrug; gewijzigde openingstijden Hofvlietbrug
** het percentage is in 2013 gestegen tov 2012, de verwachting is dat dat komt door de betere (tijdelijke) voorzieningen voor de havengebruikers. De verwachting is dat het gebruik langzaam aan nog verder toe zal nemen als deze betere voorzieningen meer bekend worden. Daar staat tegenover dat er in de weekenden overlast is door uitgaanspubliek