Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Stabilisering / afname misdrijven.

Streefdoel/indicator

In 2014 zijn de volgende (gewelds)misdrijven gelijk gebleven of afgenomen ten opzichte van 2010.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Kengetallen/nulsituatie 2010:

 • diefstal/inbraak woning 500
 • voertuigcriminaliteit 1100
 • diefstal van (brom)fietsen 1275
 • diefstal/inbraak bedrijven 340
 • winkeldiefstal 460
 • geweldsdelicten 800
 • bedreiging 260
 • mishandeling 475

Bron: geprognostiseerde cijfers 2010, gebaseerd op de Gebiedsscan Zwolle van de politie IJsselland. Cijfers over 2009 zijn niet beschikbaar door introductie van nieuwe monitoringsystematiek.

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige
jaarschijf:

 • ?? diefstal/inbraak woning 796
 • ?? voertuigcriminaliteit 764
 • ?? diefstal van (brom)fietsen 1312
 • ?? diefstal/inbraak bedrijven 419
 • ?? winkeldiefstal 394
 • ?? geweldsdelicten 925
 • ?? bedreiging 280
 • ?? mishandeling 530

Bron: update gebiedsscan Zwolle 2013.

In 2014 waren dit:

 • diefstal/inbraak woning 442
 • voertuigcriminaliteit 429
 • diefstal van (brom)fietsen 1467
 • diefstal/inbraak bedrijven 305
 • winkeldiefstal 344
 • geweldsdelicten 734
 • bedreiging 274
 • mishandeling 409

Bron: update gebiedsscan Zwolle 2014, jaarcijfers politie.