Onderwijs en jeugd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ouders en kinderen worden vroegtijdig, snel en in hun eigen sociale omgeving ondersteund bij opvoeden en opgroeien zodat zij kunnen (blijven) meedoen en zwaardere vormen van ondersteuning voorkomen kunnen worden.

Streefdoel/indicator

Het Netwerk Jeugd & Gezin *) is vindbaar voor jongeren, ouders/opvoeders en professionals. In 2015 weet 60% van alle jongeren, van ouders/opvoeders en 75% van alle professionals waar ze terecht kunnen bij vragen over opgroeien en opvoeden.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

% dat weet waar ze terecht kunnen bij vragen over opgroeien en opvoeden
0-meting:

  • jongeren
  • ouders/opvoeders
  • professionals

1-meting 2015:
- jongeren: 60%
- ouders/opvoeders: 60%
- professionals: 75%

Vindbaarheid NJG:
-jongeren: 70%
-ouders/opvoeders: 65%
-professionals: 80%

Streefdoel/indicator

Vragen om ondersteuning aan het Netwerk Jeugd & Gezin worden altijd en tijdig beantwoord. In 2015 is 75% van diegenen die een beroep doen op het Netwerk Jeugd & Gezin voor ondersteuning tevreden over de beantwoording van hun vraag.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

% cliënten dat tevreden is over beantwoording vraag
0-meting:

1-meting 2015: 75%

Tevredenheid cliënten: 90%

Streefdoel/indicator

De partners in het Netwerk Jeugd & Gezin werken flexibel samen. In 2015 scoren de partners in het CJG minimaal 7 op een schaal van 10 op onderling vertrouwen, ruimte voor eigen inbreng, eenduidige communicatie naar cliënten en flexibiliteit als een beroep op hen wordt gedaan.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

gemiddelde score van de partners op:

  • onderling vertrouwen
  • ruimte voor eigen inbreng
  • eenduidige communicatie naar cliënten
  • flexibele inzet

0-meting:

1-meting 2015: 7 op een schaal van 10

Op basis van uitkomsten van uitvoerende medewerkers afkomstig uit partner-organisaties in het Netwerk Jeugd en Gezin is de score 8.

Relaties met andere programma’s

Deze doelstelling heeft een relatie met de programma’s 6, 14 en 11.

*) Het Netwerk Jeugd en Gezin is per 1 januari 2015 onderdeel geworden van de Sociale Wijkteams.