Leefbaarheid en welzijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Krachtige straten, buurten en wijken waarin sprake is van een sterke sociale samenhang en een prettige, leefbare en veilige woonomgeving.

Streefdoel/indicator

Vergroten en versterken van het buurtkapitaal zodat de kwaliteit van de buurt verhoogd wordt. Indicatie vindt plaats op basis van het “Buurt voor buurt” onderzoek en de Veiligheidsmonitor.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2011 en 2012 zeggen 92% van de bewoners tevreden te zijn over het wonen in de eigen buurt.

In 2014 blijft de tevreden over de eigen woonomgeving ten minste gelijk aan de tevredenheid in 2012.

2014: 93%

De veiligheidsbeleving van bewoners in de eigen buurt en wijk in 2011 en 2012 is 7,2.

In 2014 is de veiligheidsbeleving van bewoners in de eigen wijk en buurt gestegen naar 7,5.

2014: 81% van de respondenten geeft aan zelden of nooit 's avonds onveilig te voelen.

Het aantal meldingen van overlast door jongeren bedroeg in 2011: 735 en in 2012: 805.

Het aantal meldingen van overlast door jongeren bedraagt in 2014 maximaal 700.

Gegevens 2014 nog niet bekend.

De sociale cohesie heeft in 2011 het gemiddelde cijfer van 6,1 gekregen en is in 2012 gedaald naar 5,9.

In 2014 is het cijfer voor “sociale cohesie” gestegen naar 6,5.

2014: 6,0