Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaving van het binnenstedelijk fietsgebruik op het huidige hoge niveau en versterken van het regionaal fietsgebruik.

Streefdoel/indicator

In 2014 wordt 49% van de ritten tot 7,5 kilometer en korter met de fiets gemaakt.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

49% in 2009 (bron: CBS).

49% in 2014

Landelijke cijfers van het Kennisinstituut mobiliteitsbeleid (KiM) in het mobiliteitsbeeld 2014 over onder meer Zwolle bevestigen het hoge, bovengemiddelde fietsgebruik in Zwolle.
Uitgevoerde activiteiten:

  • Voorbereiding en uitvoering herinrichting Burgemeester Roelenweg oost en hoofdfietsroute Stadshagen – Binnenstad zijn gereed.
  • Planvorming fietsbrug over de Blaloweg ter hoogte van de Hasselterweg is gereed.
  • Op het Rodetorenplein is een bewaakte fietsenstalling voor 200 fietsen gerealiseerd.
  • De fietsenstalling aan het Meerminneplein is uitgebreid met 60 klemmen en de bestaande klemmen zijn vervangen door andere klemmen waardoor de capaciteit beter benut kan worden.
  • De inzet van handhaving is in 2014 structureel gemaakt.