Economie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio

Streefdoel/indicator

Zwolle in 2020 bij de top tien van meest gastvrije steden van Nederland

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • Nulsituatie 2010 (op basis van vijfjaarlijks koopstromenonderzoek): ·
  • Binding dagelijkse goederen: 96%;
  • Binding niet-dagelijkse goederen: 80%;
  • Toevloeiing dagelijkse goederen: 13%;
  • Toevloeiing niet dagelijkse goederen: 49%.
  • 20.000 m² winkeloppervlak op Voorsterpoort (woonboulevard).
 • Koopstromenonderzoek: de binding van consumenten aan Zwolle en de toevloeiing van consumenten naar Zwolle is absoluut en relatief groter geworden in 2015, vergeleken met 2010 (alleen te meten in 2015).
 • Realisatie van 20.000 m² nieuwe winkels op Voorsterpoort (in 2012: 0).

Binding en toevloeiing is nog niet bekend. In 2015 vindt koopstromenonderzoek plaats.

Er zijn op Voorsterpoort geen winkels gerealiseerd in 2014, omdat de gesprekken met de ontwikkelaar nog niet zijn afgerond.

 • Het aantal toeristische bezoekers aan Zwolle was in 2009: 1.245.000. In 2012 waren dat er 1.369.000.
 • Het aantal overnachtingen in hotels, B&B en campings was in 2009: 119.500 overnachtingen. In 2011 waren dat er: 138.778.
 • In 2014 zijn er 1.500.000 toeristische bezoekers.
 • In 2014 zijn er 160.000 toeristische overnachtingen.

Het aantal bezoekers is in 2013 verder gedaald naar 1.220.000 (-10,9%) ten opzichte van 2012. Bij de benchmarksteden van Zwolle scoorden slechter:  Den Bosch -11,6% en Breda -11,4%. Minder slecht dan Zwolle scoorden:  Groningen -6,9%, Arnhem -5,9%, Maastricht -7,8%, Haarlem -8,2%. NBTC-NIPO wijten de daling vooral aan de daling van de belangstelling voor de activiteit winkelen. De cijfers voor 2014 zijn in het 1e kwartaal van 2015 beschikbaar. Het eerste volledige jaar met bezoek aan Fundatie en Waanders in de Broeren.

In 2013 was het aantal overnachtingen gestegen naar 149.185. In 2014 wordt een verdere stijging verwacht als gevolg van opening van de Valk Hotel. De cijfers over 2014 zijn in het 1e kwartaal van 2015 beschikbaar.

Binnenstad 2010:

 • Zwolle op de 16e plaats van de 21 onderzochte steden in het onderzoek van de landelijke VVV naar de meest gastvrije steden van Nederland.
 • 1.337.000 toeristische bezoeker.
 • 11 miljoen passanten (bewoners en toeristische bezoekers).
 • 330 miljoen euro detailhandelsomzet
 • 70.500 m² winkelvloeroppervlakte in de binnenstad.

Binnenstad 2020:

 • Zwolle in de top 10 van meest gastvrije steden van Nederland.
 • 1,9 miljoen toeristische bezoekers.
 • 14 miljoen passanten.
 • 485 miljoen detailhandelsomzet (prijspeil 2010).
 • 97.500 m² winkelvloer oppervlakte in de binnenstad.
 • In 2013 stond Zwolle op plaats 9. In 2014 heeft het onderzoek niet plaatsgevonden.
 • Passanten en omzetcijfers komen in de loop van 2015 beschikbaar wanneer het koopstromen onderzoek wordt uitgevoerd (eens in de vijf jaar). In 2015 komen ook de passantencijfers van Locatus beschikbaar (eens in de twee jaar).

Zwolle Stadsmarketing 2010:

 • Toeristisch imago 6,5 (La Group 2009).
 • Toeristische bezoekers 1,3 miljoen (CVO 2010).
 • Promotionele mediawaarde in landelijke media 2010: € 1.1 miljoen.

Zwolle Stadsmarketing 2014:

 • Toeristisch imago 6,7 - 7,1.
 • Toeristische bezoekers miljoen.
 • Promotionele mediawaarde in landelijke media € 8 miljoen.

De resultaten zijn in de loop van het eerste kwartaal van 2015 beschikbaar.

Centrummanagement

2014 Stimuleren en faciliteren initiatieven lokale ondernemerscollectieven: Sassenstraat, Koningsplein, Gasthuisplein, Oude Vismarkt en Smeden (kop Diezerstraat)

De Sassenstraat kent nagenoeg geen leegstand meer. Voor de Oude Vismarkt – Koningsplein heeft een collectief van ondernemers, eigenaren en bewoners met de  gemeente een plan opgesteld dat in uitvoering is. Voor het Gasthuisplein is een vergelijkbaar plan in voorbereiding. Voor de Smeden is een plan in voorbereiding voor het stroomlijnen van het fietsparkeren.